“Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno (kroz obrazovni sustav, op.a.), neformalno (kroz tečajeve, radionice…, op.a.) i informalno (samoinicijativno, op.a.)).”

…Opće je poznata činjenica da su već u drevno doba naši pretci govorili kako se znanja i vještine koje su naučene u ranoj mladosti trebaju obnavljati i usavršavati tijekom cijeloga života, a napose u poznim godinama. Stoga i ne čudi da je baš danas, u tzv. modernom informatičkom dobu, potražnja za cjeloživotnim obrazovnim programima, a napose raznim stručnim usavršavanjima, kvalifikacijama i prekvalifikacijama, vrlo velika. I to ne, nažalost, zbog neke posebne želje i volje odraslih ljudi za učenjem novih znanja i ponavljanjem starih, već zbog potreba za nalaženjem novog posla ili promjenom postojećeg. Takvih programa danas ima i više nego dovoljno, te su srećom relativno povoljni s obzirom na njihove cijene, u nekim slučajevima i besplatne (kao npr. ako ih tražite preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Također treba spomenuti da se jednom godišnje odvija manifestacija “Tjedan cjeloživotnog učenja”, obično tijekom rujna/listopada, a više informacija o njemu možete pročitati na:

http://www.cjelozivotno-ucenje.hr/

Ako vas interesiraju razni programi stručnog usavršavanja, osposobljavanja, učenje stranih jezika, kao i škola informatike, priznavanje kvalifikacija, te polaganje stručnih i inih ispita, preporučam vam da se podrobno informirate u našim najpoznatijim učilištima i agencijama posebno stvorenim za cjeloživotno učenje i usavršavanje odraslih osoba, Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr/) i svima nam poznatom Pučkom otvorenom učilištu (http://www.pou.hr/).

Važno je usavršavati svoje znanje, jer ZNANJE JE MOĆ (SCIENTIA POTENTIA EST), kako kaže jedna stara latinska izreka koja se često pripisuje dvojici engleskih filozofa, prirodoslovaca i književnika, sir Francisu Baconu i Thomasu Hobbes-u, autoru knjige “Leviathan”(1668.) i Bacon-ovom tajniku.