“Zagrebački savski mostovi niz je cestovnih, željezničkih i pješačkih mostova koji spajaju lijevu i desnu obalu rijeke Save u gradu Zagrebu.

Stoljećima se preko rijeke prelazilo splavima, a najveći je promet bio na putu za Karlovac i more s glavnim prijelazom na završetku današnje Savske ceste. Prvi drveni most izgrađen je na toj lokaciji, a 1892. zamijenjen je željeznim mostom s drvenim pomostom za kola i pješake, koji je poslije zamijenjen armiranobetonskim pločama i asfaltnim zastorom. Tek je u razdoblju od 1935. do 1937. na istoj lokaciji izgrađena čelična konstrukcija mosta na postojećim stupovima u Savi. To je rješenje ing. Milivoja Frkovića ušlo u povijest kao prva spregnuta konstrukcija. Stara je konstrukcija premještena na Jakuševac i dugo je kao Crveni most služila za promet vozila i pješaka. Željeznički most u Zagrebu izgrađen je 1862. u blizini današanjeg na kraju Savske ceste s rešetkastom rasponskom konstrukcijom, a 1939. je prema projektu ing. Jure Erege izgrađen most koji je i danas u upotrebi.

Postojeći mostovi preko rijeke Save poredani nizvodno od Zaprešića do Ivanje Reke su:

1. Most Zaprešić (izgrađen 1980., projektant Josip Novak)
2. Podsusedski most (1982., projektant Vojislav Draganić)
3. Jankomirski most (1958., projektant Krunoslav Tonković, dograđen drugi kolnik 2006., projektant Mate Pezer)
4. Jadranski most (1981., projektant Zvonimir Lončarić)
5. Savski kolni most (1938., projektant Milivoj Frković)
6. Novi željeznički (zeleni) most (1939.)
7. Most slobode (1959., projektant Krunoslav Tonković)
8. Most mladosti (1974., projektant Vojislav Draganić)
9. Željeznički most kod Mičevca (1968., projektant Ljubomir Jevtović)
10. Domovinski most (2007., projektanti Rajka Veverka i Martina Balić)
11. Most Sava-Ivanja Reka (1981., projektant Zvonimir Lončarić)” (izvor teksta: HR Wikipedija)

…Iako na relaciji od Zaprešića na zapadu do Ivanje Reke na istoku, udaljenih cca 30 kilometara, ima čak 11 mostova, činjenica je da je to za hrvatsku metropolu koja se stalno širi jednostavno premalo, i da je u cilju smanjenja prometne gužve u bliskoj budućnosti planirana gradnja još nekoliko novih savskih mostova.

Zanimljiva je činjenica da je od 11 mostova, samo njih tri necestovnih. To su dva željeznička i jedan pješačko-biciklistički most.

Taj jedan isključivo pješačko-biciklistički, Savski most, je ujedno i najstariji, građen još u doba Napoleona, kako bi se ubrzao transport kola i opreme od Zagreba u smjeru Karlovca.

savski

Od drugih mostova treba spomenuti Podsusedski, preko kojega je do prije 40-ak godina svakodnevno prometovao popularni Samoborček.

Tu je i Jadranski most, zamjena za tada već dotrajali Savski most, preko kojeg (uz Most mladosti) prolazi tramvajska pruga. To su ujedno i jedina dva mosta preko kojih prometuju tramvaji ZET-a.

Most slobode jedan je od najdužih savskih mostova, i središnji je most koji gotovo savršeno dijeli Novi Zagreb na zapadni i istočni dio.

Spomenuti Most mladosti, koji se nalazi na krajnjoj istočnoj strani Novog Zagreba, specifičan je po tome što se ispod njega (na novozagrebačkoj strani) nalazi veliki neiskorišteni prostor koji bi se mogao iskoristiti npr. u kulturne ili sportsko-rekreativne namjene.

Jankomirski most zapadni je produžetak dugačke Ljubljanske avenije, tj. dijela autoceste koja vodi prema gradu Rijeci.

Domovinski most najnoviji je most, i jedan od dizajnerski najljepših, a kao produžetak Radničke ceste spaja jugoistok grada s Velikom Goricom i jugoistokom zagrebačke županije.

domovinski

Od jedina dva željeznička mosta, stari Zeleni most u blizini Savskog i Jadranskog mosta, odnedavno je dobio na velikoj popularnosti zbog potencijalnog preimenovanja tog mosta u Hendrixov most. Razlog tome leži u činjenici da je godinama na njemu bio grafit s imenom tog slavnog afroameričkog gitarista, a to ime je snažno popularizirao virovitički rock bend Vatra u svojoj pjesmi Tango:

“Plesao bih s tobom
kroz najprometnije ceste
jedan tango kroz crveno
tamo gdje nitko ne bi plesao
na vrhu Hendrixovog mosta
i to mi ne bi bilo dosta

Mi bi se držali za vodove
na krovu 14ice, sijevale bi iskre
…”

(početak teksta pjesme Tango)

hendrix

Više informacija o zagrebačkim savskim mostovima:

Na HR-Wikipediji: (https://hr.wikipedia.org/wiki/Zagrebački_savski_mostovi)

Na Soundset.hr-u: (http://www.soundset.hr/…/zagrebacki-mostovi-vrata-do-novog-…)