“Medvednica ili Zagrebačka gora, planina u neposrednoj blizini sjevernog dijela Zagreba; najviši vrh Sljeme (1030 m). Pruža se u smjeru jugozapad-sjeveroistok, u duljini od 42 km; površina joj iznosi oko 240 km². Okružena je rasjedima (potresi, termalni izvori i dr.). Paleozojske eruptivne stijene (zeleni škriljevac) jezgre prekrivene su u nižim područjima mezozojskim i tercijarnim naslagama (vapnenac, dolomit, lapor). U jugozapadnom dijelu (vapnenac) pojava krša (špilja → Veternica i dr.). Šumovita (hrast kitnjak, lužnjak i medunac, grab, bukva, jela).

Dobro očuvane šume zaštićene su kao šumski rezervati na osam lokaliteta:

Šumarov grob (šuma bukve i jele),
Gračec–Lukovica–Rebar (termofilne šume hrasta medunca i crnoga graba),
Mikulić potok–Vrabečka gora (brdska bukova šuma),
Pušinjak–Gorščica (brdska bukova šuma),
Rauchova lugarnica–Desna Trnava (šuma bukve i jele),
Tusti vrh–Kremenjak (šuma hrasta kitnjaka i bukve),
Babji zub–Ponikve (šuma hrasta kitnjaka i bukve),
Markovčak–Bistra (šuma bukve i jele).

Zapadni dio (22 826 ha) Medvednice proglašen je 1981. parkom prirode. Na obroncima su mnogi kulturno-povijesni spomenici (Medvedgrad iz XIII. st., rudnik srebra i dr.). Žičara (izgrađena 1963.) spaja južno podnožje s najvišim središnjim područjem; planinarski domovi; Horvatovih 500 stuba; na sjevernoj strani skijaški tereni sa skijaškim žičarama i vučnicama. Na vrhu je televizijski toranj (145 m). Središnjim dijelom vodi poprečna cesta Zagreb–Stubičke Toplice, a istočnim dijelom cesta Kašina–Laz Stubički–Marija Bistrica.” (izvor teksta: enciklopedija.hr)

“Medvednica je smještena sjeverno od Zagreba. Pruža se u smjeru jugozapad-sjeveroistok, od Save do rječice Lonje…

Prostire se od Podsuseda do Kašinskog sedla, duljine je oko 24 kilometara…

Na zapadnom dijelu Medvednice nalazi se, oko Ponikava i Bizeka, špilja Veternica, jedna od većih špilja u Hrvatskoj, duljine oko 6 kilometara. Oko te špilje nalaze se livade na Ponikvama, dom Glavica, gradina Susedgrad, Kameni svati. Također u tom dijelu Medvednice nalazimo i manje pećine i jame, među kojima se ističe pećina Medvednica te Tisin ponor. Po zadnjim istraživanjima tu se nalazi oko 40 speleoloških objekata. Upravitelj Parka prirode Medvednica je javna ustanova Park prirode Medvednica.” (izvor ulomaka iz originalnog teksta: wiki-dveri.info)

…Kako su nam došli mali topliji dani, a snijeg se otopio, nema boljeg načina da naredne vikende iskoristite za šetnju i planinarenje našom zagrebačkom gorom. A ako ste iskusni planinar i dobro poznajete staze Medvednice, mogli biste za promjenu posjetiti naše pod UNESCO-om zaštićene šumske rezervate; točnije “Posebne rezervate šumske vegetacije”.

Siguran sam da dobar dio vas Zagrepčana nije čuo za njih, ili barem ne za sve, pa bi vam naredni vikendi trebali biti idealni da popunite ovu rupu u znanju…

Pogledajte galerije i video uradke s moja tri posjeta šumskim rezervatima:

Babji zub-Ponikve:

Od Vrapča do Sopota

Video

Mikulić potok-Vrabečka gora:

Od Kustošije do PD Risnjaka

Video

Gračec-Likovica (Lukarica)-Rebar:

Galerija

Video

Za više informacija o Medvednici, Parku prirode, zaštićenim šumskim rezervatima, planinarskim stazama i domovima, pogledajte slijedeće linkove:

JU Park Prirode Medvednica: http://www.stari.pp-medvednica.hr/Medvednica…/Medvednica.asp

Park prirode Medvednica: http://www.pp-medvednica.hr/

Nešto o šumskim rezervatima: http://www.wiki-dveri.info/wiki/Park_prirode_Medvednica

Odličan site za sve ljubitelje Medvednice: http://www.medvednica.info/