(Cover Image & Source: Bauhaus Dessau Foundation @ EN-Wikipedia)

…U posljednjih stotinu godina, likovna umjetnost (i njezini proizvodi), vidno je napredovala i pretvorila se iz opsesije dokoličara i aristokracije u nešto što je dostupno i širim masama, kako po izgledu njezinih djela tako i dostupnosti po pitanju cijene i kvalitete istih.

No, ono što je najviše napredovalo, počevši od kraja 19. stoljeća na ovamo, su arhitektura i dizajn.

Naime, do kraja 19. stoljeća, arhitektura i dizajn bile su više u službi ostalih likovnih umjetnosti, napose slikarstva i kiparstva, te su se koristile raznim ukrasima i nepotrebnim detaljima, posebno od perioda rane renesanse (13-14. st.) preko baroka i rokokoa (16.-17. st.) sve do kraja klasicizma i historicizma (18-19. st.).

Upravo tada, polovicom 19. st. (1860-ih), u Engleskoj dolazi do obrata, u kojem se grupa arhitekata i ostalih umjetnika, u suradnji s obrtnicima, suprotstavlja kiču i pretjeranoj ekstravaganciji prethodnih stilova, te kreću u izradu radova jednostavne ali funkcionalne vanjštine.

Nakon engleske grupe umjetnika okupljene pod imenom “Arts & Crafts” (Umjetnost & Obrt) engleskog umjetnika Williama Morrisa, slične se promjene događaju i u ostalim dijelovima Europe, te kasnije i u Sjedinjenim Državama.

Najveći napredak ove suradnje likovnih umjetnika i obrtnika u izradi jednostavnih i funkcionalnih djela (djela tzv. umjetničkog obrta ili primijenjene umjetnosti), s velikim smislom za estetiku, nastaje u Njemačkoj, u Bauhausu, Visokoj školi za arhitekturu i primijenjenu umjetnost (koja je imala svoje sjedište u tri njemačka grada, Weimaru, Dessau i u konačnici u Berlinu).

Bauhaus_Chair_Breuer
Bauhaus dizajn

Ovu poznatu školu osnovao je jedan od velikana moderne arhitekture, Walter Gropius, a smisao ove iznimno kreativne škole bio je spojiti najbolje od dva svijeta, svijet likovnih umjetnika i svijet obrtnika. Kako napraviti estetski savršeno djelo, bez kiča i pretjeranih ukrasa, i učiniti ga funkcionalnim i lako dostupnim, savršenim za industrijsku proizvodnju (tzv. industrijski dizajn).

fagus
Tvornica Fagus, W. Gropius

Osim Gropiusa, ravnatelj ove škole bio je i još jedan slavni arhitekt s prijelaza 19./20. st., Ludwig Mies van der Rohe, koji je u praktičnu nastavu uveo još neke dodatne i kreativne elemente, a sve s ciljem kako bi mladim neafirmiranim umjetnicima i obrtnicima dao čim više slobode i izražaja kod stvaranja svojih remek djela.

rohe
Njemački paviljon, L. M. van der Rohe

Nažalost, nacisti su školu ukinuli 1933. (zbog svoje premodernosti, vezama s kapitalističkim svijetom modernih izuma i sukoba s nacističkim vizijama o čistom i konzervativnom njemačkom društvu).

Iako je ova kreativna škola djelovala relativno kratko (1919. – 1933.), stvorila je novi pogled na svijet primijenjene umjetnosti, kao i umjetnosti općenito, a posebno u obliku dizajna (kako onog grafičkog i tekstilnog, tako još više i novog industrijskog).

Nakon zatvaranja Bauhausa, njezini profesori i učenici raspršili su se svijetom, a većina je završila u Sjedinjenim Državama, gdje je prenosila svoje kreativne ideje drugim umjetnicima.

Osim spomenutih arhitekata, profesora i književnika Gropiusa i van der Rohea, treba svakako spomenuti još tri slavna arhitekta, bez kojih bi arhitektura 20 st. bila daleko od onoga u što se pretvorila.

Jedan od njih je slavni španjolski arhitekt Antoni Gaudi, najpoznatiji po remek djelima ekspresionističke i futurističke arhitekture, zgradi Casa Milla i nedovršenoj crkvi Sagrada Familia (Svete Obitelji) u Barceloni.

Sagradafamilia
Sagrada Familia, A. Gaudi

Osim njega, tu je i veliki švicarski arhitekt Le Corbusier, promotora industrijskog funkcionalističkog stila, sa svojim slavnim projektom “Sunčani grad” te djelima Vila Savoye i Unite d’habitation (između ostalih).

1280px-Weissenhof_Corbusier_03
Villa de Corbusier

Na kraju, ne treba zaboraviti i velikog američkog arhitekta, Franka Lloyda Wrighta, izumitelja organičke funkcionalističke arhitekture, od kojih se najviše ističe njegova kuća na slapovima, “Fallingwater”u Pennsylvaniji, i neizostavni Guggenheim muzej u New Yorku.

FallingwaterWright
Fallingwater, F. L. Wright

DODATNA LITERATURA:

Projekt “Arts & Crafts”: https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement

Bauhaus, visoka škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

O dizajnu: https://hr.wikipedia.org/wiki/Dizajn

O modernoj arhitekturi: https://hr.wikipedia.org/wiki/Moderna_arhitektura

Walter Gropius, osnivač Bauhausa: https://hr.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius

Antoni Gaudi, ekstravagantni španjolski arhitekt:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaudi

Le Corbusier, otac moderne arhitekture: https://hr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier

Ludwig Mies van der Rohe: https://hr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe

Frank Lloyd Wright, veliki američki arhitekt:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright