…Po dolasku kasnog proljeća i ranog ljeta, nakon zabave na Norijadi (ili nekoj sličnoj lokalnoj neslužbenoj maturalnoj proslavi), dolazi najteže i najstresnije razdoblje za svakog srednješkolca, bez obzira da li se radi o polazniku gimnazije, strukovne ili tehničke srednje škole. Svi oni imaju isti cilj, završiti srednješkolsko obrazovanje s najboljim mogućim ocjenama, kako bi se što lakše upisali na željeni fakultet ili pronašli željeno radno mjesto, kod nas ili u inozemstvu ( a ovo drugo je u posljednje vrijeme sve češće). Da bi u tome i uspjeli, trebaju položiti maturu, tj. uspješno riješiti točno zadani skup pismenih (a ponekad i usmenih) ispita iz određenih nastavnih programa, odnosno predmeta. Jedan od uobičajenih ispita na maturi je i onaj iz hrvatske književnosti i jezika, a ujedno i jedan od najtežih. Ispituje se znanje svih dijelova povijesti književnosti, od djela i pisaca iz vremena antike pa sve do moderne i avangarde. Uz to, često se piše i tzv. školska zadaćnica, odnosno piše se pismeni rad na neku zadanu ili proizvoljnu temu, kako bi se ispitala pismenost učenika, te njihovo pravilno korištenje pravopisa i gramatike.

Kako onda pomoći učenicima-maturantima, da se lakše pripreme za taj tako teški ispit iz književnosti?

Kako pročitati i proučiti sva ta djela o kojima su razgovarali i raspravljali za vrijeme cijelog srednješkolskog obrazovanja (koja su se već i tada morala pročitati i napisati za lektiru)?

Znamo da vrlo mali dio učenika zaista i pročita svu lektiru, što zbog lijenosti, što zbog pretrpanosti cjelokupnog nastavnog gradiva, ali najviše zbog nepoznavanja i nerazumijevanja samih djela, od kojih je većina i preteška i preopširna za nezrele pubertetske mozgove.

*ovaj cijeli vodič možete naručiti putem kontakt formulara Pošaljite poruku!

SVI VODIČI I DIGITALNE KNJIGE SU BESPLATNI!

P.S. Ukoliko želite poduprijeti moj rad, možete mi poslati neku simboličnu novčanu donaciju.

Više o narudžbama i donacijama na Donacije za kreativnost!

Hvala, K.K.

Oglasi