…Svijet pun čuda,
kao živa kuća stoji,
ni najveće oluje
srušiti je ne mogu…

* ovo su stihovi iz e-časopisa Libertas Nova No. 2

Oglasi