…Moćna sila dala mu dušu,

vječna ljepotica svijetu ga poklonila,

Svjetlost beskrajna ga čuva

a Čuvari vode na putu Života…

* ovo su stihovi iz e-časopisa Libertas Nova No. 4

Oglasi