…Kraljevi u carstvu boja,
što poput lahora
tiho se kreću…

* ovo su stihovi iz e-časopisa Libertas Nova No. 6

Oglasi