…Brzina mu je vrlina,
a plahost mana.
Gastronomi ga vole,
a ratari proklinju…

Oglasi