FORUMAŠ:

…Činjenica je da se sve dešava u skladu sa – u Univerzumu sveprisutnim – Zakonom uzroka i posljedica.

Da bi se stvari uprostile, smatrajmo za potrebu formulisanja jasnog pitanja da jedan uzrok nosi samo jednu posljedicu, čime formiramo pojam uzročno-posljedičnog lanca.

Iz tog lanca izuzeto nije ništa. Lanac uzroka i posljedica nije statičan. On je zbroj fenomena u pokretu (sa bezbrojnim međusobnim interakcijama), a fizika je dokazala da mirovanje ne postoji – odnosno da je sve u pokretu.

Aristotel (i mnogi poslije njega) je govorio o Prvom pokretaču (Bog).

Nauka govori o Prvom pokretaču (Big Bang/Veliki prasak).

Vjerovanje kako svemir nema početka nije u skladu sa naučnim saznanjima. Konačan kraj svemira jeste postavka koju njeguju svi vjernici tri Abrahamove religije i jedan dio naučnika (barem, da ne širimo diskusiju na Budizam ili Hinduizam).

Naime, nauka još uvijek nije sigurna da li će se Svemir nastaviti beskonačno širiti ili će se u jednom trenutku proces obrnuti u skupljanje Univerzuma.

Ako prihvatate naučne istine:
1. da je Univerzum započeo eksplozijom (postojanja)
2. da se širi (na ništa)
3. da postoji univerzalni Zakon uzroka i posljedica
4. da se sve nalazi u stanju kretanja, a ništa u stanju mirovanja

Šta za vas predstavlja Prvog pokretača? Bog ili (tek) Veliki prasak?

MOJ KOMENTAR:

…Sama činjenica da nitko ne osporava da je prije Big Banga, odnosno Velikog praska trebalo biti nešto što je stvorilo tu pojavu, dovodi u sumnju cijelu znanstvenu pretpostavku koja govori da je svemir nastao slučajno, kao i sve što je u njemu nastalo poslije.

S druge strane, i sama znanost ne vjeruje u te postulate, jer ako je nešto nastalo iz ničega (poput Velikog Praska) zašto onda glavni postulat o zakonu o očuvanju energije govori kako se energija ne može pretvoriti u ništa, i ne može nastati iz ničega, već samo prelazi iz jednog oblika u drugi. Prema tome, pretpostavka o Big Bangu pobija zakon o očuvanju energije.

Osim toga, ako malo bolje pročitate još neke druge neshvatljive znanstvene teorije i hipoteze, uvidjet ćete da se one kose s nekim prethodno donesenim i uvaženim zakonima i teorijama u modernoj znanosti. Moderna znanost pobija samu sebe.

Pa ako Veliki Prasak nije nastao sam od sebe (jer ništa ne nastaje spontano, to je valjda i malom djetetu već jasno), onda je morao biti stvoren, tj. on mora imati svoju preteču, svog stvoritelja.

Ostaje jedino pitanje tko je stvorio stvoritelja, ali mislim da taj odgovor moramo tražiti ulaskom u duboku duhovnu spoznaju, a ne ovakvim današnjim, rekao bih primitivnim znanstvenim materijalističkim metodama.

NAPOMENA:

Ovaj tekst je dio e-knjige “Grmljavina unutarnjeg uma”, koju možete besplatno naručiti preko e-maila na libertas.nova@yahoo.com ili kristijan.kus@gmail.com

Više o knjizi na linku Grmljavina unutarnjeg uma!

Oglasi