…Vječni sam putnik
što početka ni kraja nema.
Ja sam u svemu
i sve je u meni…

* ovo su stihovi iz e-časopisa Libertas Nova No. 9

Oglasi