Libertas Nova

Kreativnost je svuda oko nas…

KiSS…

Dio I.: KiSS – škola kreativnosti i samospoznaje; Uvod

Dio II.: Promijenite svoje stavove i borite se za svoju novu slobodu! (KiSS – škola kreativnosti i samospoznaje)

Dio III.: Kako krenuti putem kreativnosti i samospoznaje? (KiSS – škola kreativnosti i samospoznaje)

Dio IV.: Pronađite inspiraciju za svoje kreativne ideje, pročitajte moj trnoviti životni put! (KiSS – škola kreativnosti i samospoznaje)

Dio V.: Pronađite svoje interese, stvorite novi hobi i/ili posao! (KiSS – škola kreativnosti i samospoznaje)

Oglasi
%d bloggers like this: